You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м.Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скорітон», яка у подальшому іменується «Виконавець», є власником і оператором веб-сайту skoriton.com , пропонує «Користувачам», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою skoriton.com ,далі - « договір », на умовах, зазначених нижче.

Договір є договором приєднання і, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Користувачем і Виконавцем та засвідчує факт його укладення.

Цей документ є пропозицією ТОВ «Скорітон» укласти Договір на надання послуг на викладених нижче умовах з будь-якою особою (далі - Користувач), яким прийнято умови цієї Оферти. Виконавець не є фінансовою установою і не здійснює прийом платежів, а надає можливість поповнення сервісів шляхом інформаційно-технічної взаємодії (інтеграції) за допомогою відповідного програмного забезпечення, різними методами.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

 1. 1.1.1. Сайт - інтернет-сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: skoriton.com , на якому розташовані відповідні сервіси та методи оплати за користування сервісами.

1.1.2. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 3 Пропоновані можливості. Акцептом оферти полягає Договір.

1.1.3. Сервіс - онлайн-сервіс (Онлайн - ігри, соціальні мережі), який розміщений в мережі Інтернет за адресою на сайті skoriton.com з можливістю поповнення віртуального рахунку.

1.1.4 Віртуальний рахунок - рахунок, який використовується в сервісі, на якому розміщена певна ігрова валюта, яка використовується для користування додатковими опціями Сервісу (оплата за гру, послуги Сервісу).

1.1.5. Послуги - перелік послуг, що надаються Виконавцем Користувачу шляхом надання можливості (інформаційно-технічне забезпечення) Користувачеві поповнити ігровий рахунок у онлайн-грі, безпосередньо через Сервіс Виконавця.

Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, включає наступні послуги:

1) забезпечення Користувача можливістю користування Сервісом онлайн для поповнення аккаунта онлайн-ігри запропонованими методами, в тому числі без реєстрації на сайті, так і з реєстрацією аккаунта Користувача, що дає додаткові можливості (відстежувати дані особистого кабінету, відстежувати статистику поповнення, брати участь в програмах лояльності і бонусних пропозиціях і ін.);

2) роботу зі зверненнями Користувача про можливі помилки у функціонуванні сервісу, шляхом взаємодії з постачальниками сервісів;

3) консультування Користувача щодо можливостей сервісу і роботі з ним.

1.1.6. Користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості Користувача послуг, з наданням йому коду ідентифікації (логіна). Користувач використовує послуги на умовах Договору.

1.1.7. Програмне забезпечення (ПО) - програмно-технічне забезпечення, за допомогою якого здійснюється інформаційно-технічну взаємодію між Виконавцем і постачальниками сервісів.

1.1.8. Виконавець (Оператор) - ТОВ «Скорітон», яке надає інформаційно-технічні послуги, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-вузлах для здійснення оплати сервісів шляхом інтеграції через Сайт;

1.1.9. Виконавець / Користувач разом іменуються Сторони.

1.2. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому випадку тлумачення терміну проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається в першу чергу - законодавством України, в другу чергу - на сайті scoriton.com , потім загальноприйнятим тлумаченням положення.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Користувачу можливості скористатися Платформою для поповнення Сервісу з метою отримання, накопичення і використання ігрової валюти шляхом узгодження з правилами, зазначеними в цьому Договорі. А також наданням Виконавцем Користувачу доступу до сервісів Платформи; забезпечення прийому і виконання Заявок Користувача; обмін інформацією та повідомленнями за допомогою сервісів Платформи.

2.2. Ціна Договору визначається оплаченим Користувачем протягом дії Договору переліком сервісів, обраних Користувачем, розміщених Виконавцем в мережі Інтернет за адресою: skoriton.com

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Користувач зобов'язаний до прийняття умов Договору ознайомитися з цими умовами Договору і тарифними планами при поповненні одним з методів, які розміщені Виконавцем на Сайті.

3.2. Користувач самостійно несе відповідальність за забезпечення конфіденційності реєстраційних даних (логінів, паролів) Користувача. Всі дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача, вважаються виконаними Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Користувача третіми особами..

3.3. Приймаючи умови цього Договору, Користувач відмовляється від будь-яких претензій на адресу Виконавця, якщо інформація, зазначена в поповненні аккаунта, не відповідає його конкретним цілям і очікуванням.

3.4. Оператор Платформи залишає за собою право в односторонньому порядку припинити Користувачеві доступ до Веб-сайту Платформи (повністю або частково) в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого, якщо за Користувачем помічені ознаки шахрайства.

3.5 Після здійснення оплати, користувачеві на вказану електронну адресу буде відправлено підтверджуючий лист з квитанцією про оплату / придбанні послуги.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язаний:

4.1. Надавати Користувачу Послуги у вигляді можливості поповнення акаунтів сервісів відповідно до Договору і тарифним планом, який встановлений відповідно до методу поповнення аккаунта, шляхом взаємодії з сервісами (постачальниками послуг);

4.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Користувача до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Користувача, при цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Користувачем функціональних можливостей Сервісу з причин, не залежних від Виконавця.

4.3. Тимчасово призупинити доступ до Клієнта послуг з технічних чи інших причин, що заважають надання послуг на час ліквідації таких причин.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право на належне отримання Послуги.

5.2. Користувач погоджується не використовувати Сайт для порушення законодавства України або норм міжнародного права і для порушення нормальної роботи сайту.

 1. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Користувач визнає і погоджується з тим, що Сервіс та всі необхідні програми, пов'язані з ним, містять конфіденційну інформацію і захищені законом. Ні сам Користувач, ні інші особи за сприяння Користувача не будуть копіювати і змінювати програмне забезпечення Сервісу; створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; втручатися в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, акаунтів і паролів користувачів.

6.2. Всі використовувані і розміщені на веб-сайті результати інтелектуальної діяльності (елементи оформлення веб-сайту, символіка, логотипи, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фото, та інші об'єкти), а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права» та нормами міжнародного права в сфері захисту прав інтелектуальної власності.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет і діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР

8.1. Користувач погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Користувачем і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до Оферти.

8.2. Відгук Оферти не припиняє дію укладеного та чинного Договору між Користувачем і Виконавцем.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Користувач розуміє і погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Користувачем на Сайті. Користувач повністю відповідає за весь зміст інформації, яку він розміщує, відправляє, передає або будь-яким чином робить доступною за допомогою Сервісу.

9.3. Користувач розуміє і погоджується, що Виконавець здійснює все необхідне для забезпечення якісного надання послуг. При цьому, Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Користувачем за втрату, пошкодження або недоступність інформації, розміщеної Користувачем на Сайті.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися Користувачем Виконавцю на адресу електронної пошти, вказану на Сайті.

10.2. Можлива недійсність одного або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються в силі.

10.3. Користувач дає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.4. Повернення коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, правилами застосування тарифів, встановлених Постачальниками Сервісів. Порядок здійснення заявки на повернення і технічна процедура повернення коштів Користувачу регламентуються Правилами і Особливостями повернення для кожного окремого конкретного Сервісу

10.5. Служба підтримки Сайту має право запросити у Користувача, який ініціює повернення, додаткові документи: персональні ідентифікуючі документи, заяви, довідки, свідоцтва та інші документи, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки / квитанції при вирішенні спірних фінансових питань.

10.6. Боротьба з шахрайством і його спробами. Виконавець / Партнер залишають за собою право розслідувати будь-які незаконне і / або несанкціоноване використання даного Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкціонованим використанням роботів і інших автоматичних пристроїв по відношенню до Сайту, і прийняти комплекс відповідних правових дій, відповідно до Законодавства України, для запобігання нанесення шкоди або для вимоги відшкодування завданих збитків.

 1. Місцезнаходження і реквізити ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Скорітон»
Код ЄДРПОУ: 42953035
Адреса: 04112, вул. Олени Теліги, будинок 1-А